Curriculum

 Het curriculum van de Blijberg TPO groep 1 en 2 ziet er als volgt uit:

  • In de ochtend lessen van IPC in het Nederlands.
  • In de middags en op woensdagochtend worden alle lessen in het Engels aangeboden. Dit zijn vaak herhalingen van de lessen die in de ochtend in het Nederlands zijn aangeboden.
  • De Engelse taal wordt in groep 1 en 2 verworven door middel van liedjes, spelletjes, voorgelezen boekjes, projecten en het spelen en werken met Engels sprekende kinderen. In eerste instantie zal het Engels voor alle kinderen vooral mondeling en in werkelijk contact met Engels sprekende kinderen plaats vinden.
Het curriculum van de Blijberg TPO in groep 3 ziet er als volgt uit:
  • In de ochtend lessen in het Nederlands zoals taal, lezen en schrijven (methode Veilig Leren Lezen en Pennenstreken). 
  • In de middag wordt het vak IPC in het Engels aangeboden en worden er regelmatig andere vakken zoals rekenen (methode Wereld in Getallen) en schrijven ook in het Engels aangeboden. 

Voor kinderen met leerproblemen wordt het programma uiteraard aangepast.