De Blijberg

Tweetalig, Jenaplan en Internationaal Onderwijs

De Blijberg is onderdeel van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).  De Blijberg hanteert drie verschillende onderwijsvormen. De Nederlandse afdeling aan de Gordelweg werkt volgens de Jenaplan methode en de Internationale afdeling aan de Graaf Florisstraat werkt volgens het Internationaal curriculum waardoor de kinderen door kunnen stromen naar het Internationale basis- en voortgezet onderwijs over de hele wereld. Sinds april 2014 hebben we ook een tweetalige afdeling. Deze afdeling doet mee aan de pilot tweetalig onderwijs.

Onze missie

“De Blijberg, leren en leven met elkaar”

Onze gezamenlijke visie:

“De Blijberg biedt drie verschillende onderwijsconcepten voor leerlingen met verschillende culturele achtergronden om ze voor te bereiden om een succesvol wereldburger te zijn.”

“The Blijberg offers a choice of three types of high quality education to children from a wide variety of cultural backgrounds preparing them for their future.”