Internationale afdeling

Een onderdeel van de Blijberg is de Internationale afdeling.
Deze afdeling is gehuisvest op de Graaf Florisstraat.
In deze internationale groepen wordt les gegeven in het Engels.


De internationale afdeling is bedoeld voor :

  • Kinderen van diverse nationaliteiten,

          die tijdelijk vanuit het buitenland naar onze stad of regio worden overgeplaatst.

  • Kinderen van Nederlandse gezinnen,die na een verblijf in het buitenland,

          tijdelijk naar Nederland terugkeren.

  • Kinderen uit Nederlands sprekende gezinnen,

          die binnen afzienbare tijd naar een Engels sprekend land verhuizen.


De Int. Dep. is opgenomen binnen de Blijberg als een deel hiervan en niet als losse afdeling,
omdat integratie een belangrijke voorwaarde is om deze vorm van onderwijs te doen slagen.

Op de Internationale afdeling wordt er niet in stamgroepen gewerkt.

In de groepen zitten kinderen met veel verschillende nationaliteiten, die les krijgen in een taal, nml. het Engels, wat over het algemeen niet hun moedertaal is.Zowel voor de kinderen als de leerkrachten zou een stamgroep een te zware belasting zijn.


De principes van samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en zelfstandigheid zijn daar net als op de Nederlandse afdeling, gemeengoed.