Kenmerken TPO

Belangrijkste kenmerken van de tweetalige afdeling zijn de volgende:

  • Kinderen krijgen zowel les in het Nederlands als in het Engels.
  • Het onderwijs heeft een duidelijk internationale oriëntatie, mede door de integratie met de Internationale afdeling. Kinderen met verschillende culturele achtergronden kunnen met elkaar spelen en leren.
  • Wereldoriëntatie wordt gegeven aan de hand van het international primary curriculum, dat ook op de Internationale afdeling gebruikt wordt. 
  • De afdeling leidt op tot een niveau in beide talen waarmee kinderen in het (tweetalig) voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs goed uit de voeten kunnen.
  • Integratie tussen de Internationale afdeling en de Tweetalige afdeling vindt plaats tijdens de IPC-, de gym- en de creatieve lessen en het buitenspelen. Ook de vieringen, feesten, keuze-uren en uitstapjes vinden gezamenlijk plaats.