Kwaliteitswaarborgen

Binnen deze nieuwe onderwijsvorm, is het van belang de kwaliteit van het onderwijs goed in de gaten te houden. Daartoe zetten we, onder meer, de volgende middelen en/of voorwaarden in:

  • Een leerlingvolgsysteem van BOSOS en CITO.
  • Gedegen onderzoek naar de inrichting van dit onderwijs gedurende de eerste paar jaar. Aansluitend borging en inzet van de resultaten bij de inrichting van de volgende groepen.
  • De kinderen die op school komen op de tweetalige afdeling moeten het Nederlands of Engels voldoende beheersen en hun moedertaal goed beheersen. Voor meertalig onderwijs is dat een noodzakelijke voorwaarde.
  • Voor kinderen met leerproblemen wordt, waar nodig, het programma aangepast als beschreven bij het curriculum.
  • In het kader van de pilot voor tweetalig onderwijs zijn afspraken gemaakt over monitoring van de resultaten van het tweetalig onderwijs. Daarin wordt voorzien door de universiteiten van Utrecht, Leiden , Maastricht en Nijmegen en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Zij zorgen ook voor op dit onderwijs toegesneden toetsmateriaal