Medezeggenschapsraad

 
Medezeggenschapsraad
Onze school heeft een medezeggenschapsraad, waarin vijf ouders en vijf teamleden zitting hebben.
Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders/ verzorgers van de school.
Ouders die gebruik willen maken van het bezoekerskwartiertje zijn van harte welkom.
Het bezoekerskwartiertje is bestemd voor vragen en opmerkingen aan de MR
en heeft betrekking op zaken die van algemeen belang zijn voor een groot gedeelte van de school.

ouders:

- Reidar Plokker

- Helen Schreuders

- Oya Aktugan

-Marieke Zwaan

team:

- Ellen(OB)

- Linda(MB)

- Arjan(BB)

- Antoinette(RT)


Zij vergaderen eenmaal per maand.

 

vergaderdata schooljaar 2017-2018:


25 sept

30 okt

27 nov

5 febr

5 maart

9 april

4 juni

 

Er is een tweede MR met leerkrachten en ouders van de Internationale en tweetalige afdeling.