Organisatie

van de TPO-afdeling

De tweetalige afdeling wordt van onderaf opgebouwd:

We zijn per 31 maart 2014 gestart met het aannemen van leerlingen voor groep één en eindigen achteneenhalf jaar later met een volledige afdeling bestaande uit groep één tot en met acht.

De afdeling is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Internationale afdeling. Door onze groei zijn we in het schooljaar 2017/2018 genoodzaakt om naar oplossingen te zoeken naar het gebrek aan lokalen voor onze leerlingen. Dit kan tijdelijk, door het plaatsen van noodlokalen of een verhuizing, samen met de Internationale afdeling. Waarheen en wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend. 

In groep 1 en 2: 50% van de lessen wordt gegeven in het Engels, de rest in het Nederlands.

In groep 3:        30% van de lessen wordt gegeven in het Engels, de rest in het Nederlands.

De leerkrachten vormen een team met de leerkrachten van de Internationale afdeling . Zij hebben gezamenlijke (werkgroep)vergaderingen.

De leerkrachten zijn altijd ervaren Engelse sprekers met B2 / C1 niveau die hun Engels regelmatig bijscholen.

Voor het niveau van het Nederlandstalige onderwijs en de Nederlandse taalbeheersing gelden kwaliteitseisen die vergelijkbaar zullen zijn met die van de Nederlandstalige afdeling.

De tweetalige afdeling is geen Jenaplanafdeling.