Snappet

 Zoals u misschien wel weet, werken de kinderen in de bovenbouw sinds eind vorig schooljaar met Snappet.

Dit zijn tablets waarop kinderen rekenen, taal en spelling maken. Ieder kind heeft zo'n tablet in bruikleen.

Als school hebben we de Snappet tablets geleasd en hebben naast de huur (lease kosten), een borg per tablet betaald.

De kinderen hebben uitleg gekregen over hoe ze er op moeten werken maar ook hoe ze er mee om moeten gaan, dat het een duur apparaat is waar je zorgvuldig mee om gaat.

Wanneer een tablet niet goed functioneert, wordt hij zonder kosten omgeruild. Wanneer een tablet per ongeluk valt en kapot gaat, dan wordt het borgbedrag hierop aangesproken en is de school hiermee de betalende persoon.

Wanneer kinderen onzorgvuldig met de tablet omgaan, en hij door onzorgvuldig gedrag kapot gaat, dan krijgt uw kind, dus in feite u als ouder, de rekening voor het repareren van de tablet.

U zou misschien hiervoor uw WA-verzekering aan kunnen schrijven om hen de rekening te laten betalen. Daar blijven wij als school natuurlijk buiten.