TPO updates

Via deze weg willen we u graag op de hoogte houden van de vorderingen op TPO gebied op de Blijberg Tweetalig. Het afgelopen jaar hebben we als school veel ontwikkeling door gemaakt.

Verdeling Engels / Nederlands in groep 1 en 2

De groepen 1 en 2 maakten sowieso al gebruik van een 50/50 Nederlands, Engels curriculum. Er werd in de middagen Engels gesproken. Om het percentage te behouden werd hier al snel de gehele woensdagochtend aan toegevoegd. Gezien het feit dat we sinds dit jaar het project, ‘de leertuin’ uitvoeren met de kinderen en dit project in het Nederlands gegeven wordt op woensdag willen we deze tijd compenseren door op vrijdag vanaf de fruitpauze (10.00) ook al Engels te spreken. Zo is er evenwicht tussen beide talen.

Verdeling Engels / Nederlands in groep 3

In groep 3 is er bewust gekozen voor een andere verdeling in de percentages. Zoals u weet beginnen worden de kinderen in groep 3 geïntroduceerd met het lees – en rekenproces. Omdat het belangrijk is dat de basis van deze vakken goed is hebben we er voor gekozen om in groep 3 een verdeling van 70% Nederlands en 30% Engels aan te bieden. Na de voorjaarsvakantie breiden we de Engels verrijking uit voor leerlingen die daar klaar voor zijn.

 

Downloads