stamgroep

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school.

Niet alleen door het er allemaal gezellig uit te laten zien, maar we proberen ook het onderwijs op de interesses en de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk aan te laten sluiten.

 

Een Jenaplanschool kent geen jaargroepen, maar stamgroepen.

In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.

In een middenbouwstamgroep bv. zitten 3e , 4e en 5e jaars in één groep.

Een bovenbouwgroep bestaat uit 6e , 7e en 8e jaars.

 

Een voordeel daarvan is bijvoorbeeld dat elk kind op eigen niveau kan werken, maar ook dat ze elkaar kunnen helpen en zelf geholpen kunnen worden.

Net zoals dat in een gezin gaat. In het spelen is dat ook belangrijk, kinderen spelen tenslotte op straat bv. ook niet alleen met leeftijdsgenoten.

 

De sfeer in een stamgroep is o.a. daardoor anders dan de sfeer in een jaargroep.

Bovendien is ieder kind een keer jongste, middelste en oudste !

Belangrijk voor de sociale vaardigheden van een kind, want ook dat vinden we op een Jenaplanschool erg belangrijk.

Omdat een Jenaplanschool kiest voor een andere manier van de groepen samenstellen, vraagt dat ook om een andere manier van werken.


Heel veel gebeurt er samen.
Samen praten, samen spelen, samen werken..
Een Jenaplanschool kent dan ook de 4 zgn. basisactiviteiten: 

gesprek, spel, werk, viering.