Nieuws

Huisvesting

In de nieuwsbrief van april 2017 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de huisvesting van de Blijberg Tweetalig vanaf september 2017. Hierin heeft u kunnen lezen dat er tot op dat moment geen concreet plan van de gemeente op tafel lag.

Inmiddels kunnen wij u melden dat de gemeente Rotterdam een voorstel heeft gedaan voor een locatie. Het betreft hier het oude Carré College aan de Robert Fruinstraat. Over dit voorstel  gaan we samen met de Mr, huisvestingsgroep en Boor op woensdag 10 mei in gesprek. Na deze bijeenkomst zullen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst waarin wij u concrete informatie te geven over de ontwikkelingen voor de komende periode en de langere termijn.

Wij betreuren het feit dat wij samen met u al zo lang in onzekerheid zitten en hopen dat hier snel een einde aan komt.

Met vriendelijke groeten,


Barbera Everaars

« Terug naar overzicht