Nieuws

Huisvesting deel 2

Als gevolg van de aanhoudende groei van onze Tweetalige afdeling is er de afgelopen twee jaar door verschillende partijen gezocht naar een oplossing voor de huisvesting. Meerdere opties zijn de revue gepasseerd waarover wij u tijdens de bijeenkomst meer informatie over zullen geven.

Het laatste concrete voorstel, betrof de Robert Fruinstraat. Eerder gaven wij aan dit samen met de MR, huisvestingsgroep en BOOR te bespreken. Het plan van de gemeente hield in dat wij vier groepen konden huisvesten in de Robert Fruinstraat. Dit zou betekenen dat er op twee verschillende locaties onderwijs geboden zou worden. 

Het voornaamste bezwaar dat wij hiertegen hadden was dat vanwege de opbouw van onze Tweetalige afdeling het onwenselijk zou zijn de afdeling te splitsen. In een brandbrief geadresseerd aan onder andere de voorzitter van het college van bestuur van BOOR dhr. Huub van Blijswijk en de wethouder van Onderwijs Hugo de Jonge hebben wij hierover onze zorgen geuit.  

Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat zowel Stichting BOOR als de gemeente een toezegging hebben gedaan dat de gehele Tweetalige afdeling in één gebouw gehuisvest mag worden. Echter na onderzoek is het schoolpand aan de Robert Fruinstraat hiervoor ongeschikt gebleken.

Wij hebben nu een schoolpand toegewezen gekregen door de gemeente waar wij wel met de gehele afdeling in kunnen. Deze is gevestigd aan de Coolhavenstraat 29. Met dit pand kiezen wij als school voor het behoud van de kwaliteit van ons onderwijs en het scheppen van de juiste voorwaarden om goed onderwijs te kunnen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit alleen kunnen waarborgen als de tweetalige afdeling bij elkaar blijft in één gebouw.

Uiteraard hebben we nagedacht over wat dit verder betekent voor de school zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de Internationale afdeling. Uit gesprekken met beide afdelingen blijkt dat hiervoor nu al een grote bereidheid is om deze samenwerking  in stand te houden.

« Terug naar overzicht