downloads

Download de Blijberg app

   

De Blijberg heeft een eigen app!

De app is gratis te downloaden in de App Store en Google’s Playstore.

De school gaat u via deze app op de hoogte houden van al het nieuws over de school. Ook kunt u foto’s en video’s bekijken en heeft de app een handige activiteitenkalender. Op de app staat bovendien algemene informatie over onze school en leermethode.

We blijven natuurlijk gewoon onze nieuwsbrieven maken en verspreiden. Maar we zouden het heel prettig vinden als iedereen die in het bezit is van een smartphone of tablet de SchoolPraat-app zou downloaden. Communiceren via deze app gaat veel sneller en directer dan via de andere kanalen en daar hebben we allemaal profijt van.

De app biedt ons onder meer de mogelijkheid om pushberichten te sturen. U kunt in de app zelf aangeven voor welke groepen u een pushbericht wilt ontvangen.

 

Hieronder andere belangrijke downloads:

Downloads